کتاب آموزش جوشکاری 

زبان فارسی

مرجع کامل فارسی اموزش جوشکاری

نسخه پی دی اف

قیمت:7 هزار تومان