دانلود کتاب دینامیک سازه ها چوپرا فارسی همراه حل تمرین

شامل 4 فصل

با حل المسائل

نسخه پی دی اف

زبان فارسی ترجمه طاحونی

قیمت:7 هزار تومان