کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک از جان هال

زبان فارسی

نسخه پی دی اف با کیفیت بالا 

همراه حل تمرین