دانلود کتاب مکانیک آماری پتریا به زبان فارسی

نسخه پی دی اف

ترجمه فارسی

333 صفحه

قیمت:7 هزار تومان