دانلود کتاب پردازش تصویر گنزالس به زبان فارسی

توجه:این کتاب بر اساس کتاب پردازش تصویر گنزالس نوشته شده است و اصل کتاب نیست

نسخه :PDF

قیمت:8 هزار تومان