کتاب نظریه زبانها و ماشینها پیتر لینز به زبان فارسی

زبان فارسی

همراه حل تمرینات

نسخه پی دی اف

قیمت:8 هزار تومان